Dataspelsberoende - Självhjälpsgrupp

Överdrivet Dataspelandearv logo rgb

Spelberoendes förening Göteborg har beviljats ekonomiska resurser från Allmänna Arvsfonden att arbeta med projektet "Överdrivet dataspelande". Vi har självhjälpsgrupper och erbjuder enskilda samtal i form av coaching för dataspelare och deras anhöriga. Vad innebär då det?

  1. Vi erbjuder enskilda samtal som går att boka under dagtid där vi arbetar med coaching som arbetsmetod. Dessa erbjuds till anhöriga och ungdomar.

  2. Syftet med självhjälpsgruppen är att få igång en gemensam dialog mellan föräldrar och ungdomar vars problematik är ett överdrivet dataspelande. Vi vill skapa en öppen diskussion och tillsammans lära oss hur vi på bästa sätt kan gå tillväga för att lösa de konflikter som uppstår.

Självhjälpsgrupp, onsdagar klockan 18:30-20:30. 

Välkomna!


 
Kontaktinformation till projektledare Tarja Larsson,

Telefon: 031-704 14 47
Mobil: 0702-88 78 75
Mail: tarja.larsson@spelberoende.se

Spelberoendes förening Göteborg
Masthuggsliden 4
413 18 GöteborgVägbeskrivning -
Karta
Buss till hållplats Paradisgatan
Spårvagn till hållplats Masthuggstorget
Bil till parkeringshus på Fjällgatan 17


Hur går en självhjälpsgrupp till?
Självhjälpsgruppen sker i grupp där vi blandar spelare och anhöriga. Gruppen leds av en resursperson. Fokus på våra möten ligger på hur vi mår och vad vi upplever. Att skaffa sig kunskap och förståelse kan göra att det blir lättare att ta sig igenom problem som uppkommit. Genom att prata om problemen kan vi lättare göra förändringar, både som spelare och anhörig.

På mötena byter vi erfarenheter, pratar ut, skrattar, gråter, fikar och framförallt pratar med andra som har haft spelproblem i någon form samt med deras anhöriga. Vi erbjuder ett forum för människor med, aktuella eller tidigare spelproblem att prata med varandra. Mötena kan även ge en tankeställare till personer som ännu inte har utvecklat ett spelberoende och hjälpa dem att välja en annan riktning i tillvaron.

Vi håller öppna möten, vilket innebär att vem som helst får delta. Det är dock viktigt att det vi pratar om under mötet stannar mellan de personer som deltar på mötet. Det är viktigt att hålla samtalet anonymt, för annars skulle inte verksamheten fungera. Många har tunga bakgrundshistorier som man kanske inte gärna vill ska komma ut.

Att berätta om situationen är ett val man själv måste besluta sig för att göra. På mötet pratar vi mycket eller så lite som vi vill. Ifall man enbart vill sitta med och inte prata är det helt okej. Mötet utgår från att man går ett varv i gruppen. Ifall det blir tid över diskuterar vi de teman som dykt upp eller lyfter någon fråga som är aktuell. Tiden kan även gå till att prata om boktips, förslag på aktiviteter som vi i föreningen kan hitta på eller annat som är av intresse.

Enskilda samtal
Ett enskilt samtal är ca en timme, under vilket det erbjuds möjlighet att gå på djupet i den specifika situationen som den hjälpsökande befinner dig i. När den specifika situationen blivit tydliggjord kan hjälpen riktas, vilket ger coachingen en större tyngd.

Efter det första mötet bokar vi in ett uppföljningssamtal. Under det samtalet kan vi prata om vad som har hänt och se hur det har gått. Under tiden är det bra att besöka våra öppna möten. Det är skönt att möta andra som har liknande problem och höra deras erfarenheter. Ofta känner man sig väldigt ensam om sin problematik. Att i det läget träffa andra både spelare och anhöriga som går igenom liknande saker är på många sätt något som underlättar den egna processen.

 

Detta är en viktig artikel - dela den!