Medlem

Genom att bli medlem i Spelberoendes förening Göteborg för 50 kr/person och år hjälper du till att skapa ett starkare förhandlingsläge när det är dags att söka anslag för verksamheten. Vårt medlemsregister behandlas med sekretess.

Som medlem får du också vara med på en del aktiviteter som föreningen anordnar varje år och låna böcker m.m. (Medlemskapet gäller per kalenderår)

Så här gör du för att bli medlem:

Alternativ 1: Swisha till 1234 966 339 och skriv din e-post och ort i meddelandet.

Alternativ 2: Internetbank. Betala in medlemsbeloppet till Bankgirokonto: 5616-2829Var noga med att ange ditt för- och efternamn i fältet för meddelande.
Då vi gör medlemsutskick via e-post behöver vi även din mailadress och gärna den ort du bor på. Du kan skicka till oss via 
goteborg@spelberoende.se eller ringa på telefon 031-704 14 41.

Alternativ 3: Kontant. Lämna medlemsavgiften direkt till kanslipersonalen på något av våra kvällsmöten.

Tack för ditt bidrag!

Detta är en viktig artikel - dela den!