Medlem

Bli medlem för att stötta stödgruppen samt för att ge oss ett starkare förhandlingsläge när vi söker anslag för vår verksamhet. Detta kan du göra hos resurspersonerna på kvällsmötena. Observera att det inte är ett krav på medlemskap i föreningen för att gå på våra kvällsmöten eller ordinarie verksamhet.

Medlemskapet ger dig dock tillgång till den verksamhet som föreningen erbjuder utöver ordinarie aktiviteter. För att få reda på vad som är på gång just nu är det bara att fråga på kvällsmötena.

Detta är en viktig artikel - dela den!