Verksamhet

stockholm - mteslokal 2

Mötet

 

stockholm - mteslokal

Så här går ett möte till:

18:00 - Mötet inleds med information om kvällen och spelrelaterade nyheter.

18:05 - Indelning i grupper som leds av erfarna resurspersoner, oftast 3-4 spelargrupper samt 1-2 anhöriggrupper beroende på antal deltagare.

18:10 -  Deltagarna ger en kort presentation av sin historia. Du avgör själv hur mycket du vill lämna ut. Det okej att bara lyssna.

18:50 - Vi tar en 15 minuters paus.

19:45 - Mötet avslutas

Det finns resurser i kaféet från klockan 17.00.

Välkomna!

 

Statistik

Sbf Sthlm 2008 2015

Detta är en viktig artikel - dela den!