Medlem

Genom att bli medlem hos oss för 50 kr/person och år hjälper du till att skapa ett starkare förhandlingsläge när det är dags att söka anslag för verksamheten. Vårt medlemsregister behandlas med sekretess.

 

Så här gör du för att bli medlem:

Alternativ 1: Internetbank.
Betala in beloppet till Bankgirokonto: 5616-2829. Skriv för- och efternamn på de som blir medlem i meddelandefältet. Om adressen får plats fyller du i den, annars meddelar du den till oss på mail patrik@spelberoende.se eller telefon 031-704 14 46.

Alternativ 2: Kontant.
Lämna medlemsavgiften direkt till Patrik på något av våra kvällsmöten.

Detta är en viktig artikel - dela den!