Verksamhet

OSS-medverkan

SBRF ingår i Oberoende spelsamverkan-gruppen (OSS), som bäst kan beskrivas som ett branschråd. I OSS ingår ledande representanter för AB Svenska Spel, ATG, Folkrörelsernas samarbetsorgan för Lotterifrågor, Sveriges Bingoarrangörers Centralorganisation, Sveriges Hotel och Restauranger, Lotteriinspektionen samt Statens folkhälsoinstitut som är sammankallande.

OSS syftar till att:

  • Förebygga spelberoende
  • Sprida information om spelandets risker till spelberoende och dess anhöriga, spelombud, skola och myndigheter
  • Föreslå åtgärder mot olagligheter t.ex. illegalt spel och skattebrott
  • Följa forskning och internationella erfarenheter om spelbeteende, spelberoende och olika behandlingsformer

 

Pågående arbete

Många frågeställningar är viktiga att fortsätta att diskutera i såväl OSS gruppen som i den offentliga debatten tex utländska spelbolags intresse för att ta sig in på den svenska marknaden och konsekvenser av detta, den svenska reglerade spelmarknaden, spel över mobiltelefon, spelande via internet och det digitala nätet och inte minst frågor gällande den aggressiva marknadsföring av spel, som bedrivs.

Den genomslagskraft som spel på nätet har fått de senaste åren är något som Spelberoendes riksförbund ser med stor oro på. Nätpoker är en spelform som har visat sig attrahera allt yngre spelare, inte minst genom glorifierandet av pokerturnerandet världen runt med de professionella pokerspelarna som förebilder.

De spelpolitiska frågorna är viktiga för Spelberoendes riksförbund. Förbundets inställning är att den rådande spelpolitiken är bristfällig.

Införande av en påföljd för ombud som bryter mot åldersgränsen. Förbundet anser att underlåtelse av att upprätthålla åldersgränser är att jämföra med langning och att det behövs en attitydförändring till spel.

Kreditspel måste beivras.

Dessutom måste en ny lotterilagstiftning anpassas efter den snabba globala utvecklingen av spel som nu sker.

Det behövs ökade insatser från polis för att stoppa det illegala spelandet.

Marknadsföringen av spel bör begränsas betydligt och det krävs en balans mellan marknadsföring och information om vinstchanser, förlustrisker och faran med överdrivet spelande.

Vidare anser SBRF att spelberoendefrågor ska ligga under socialdepartementet och inte som i dagsläget under finansdepartementet.

SBRF:s styrelse består av spelfria spelare och anhöriga från förbundets lokala spelberoendeföreningar/stödgrupper.

Detta är en viktig artikel - dela den!