Anslut till möte (tors 18.30)

För spelberoende och anhöriga sedan 2000

Välkommen till Spelberoendes Riksförbund. Vi har engagerat oss i att avhjälpa och förebygga spelberoende i över 20 år. Oavsett om du söker hjälp, information eller bara intresserar dig för ämnet så finns vi här för dig.

Kontakta gärna något av våra bemannade kanslier för att snabbt få svar på frågor eller boka tid för rådgivning.

Spelberoendes Riksförbund

För hjälpsökande!

Känns det som att spelandet tagit över mer och mer? Upplever du att du är ensam i din situation? Vill du bryta destruktiva beteenden och leva ett liv utan skam och ångest?

Vi har över 20 års erfarenhet av att förebygga och avhjälpa spelberoende. Vår hjälp riktar sig till både spelare och anhöriga och består till stora delar av självhjälpsmöten. Under dessa möten får du möjlighet att träffa andra som har varit, eller befinner sig i liknande situation som du själv.

Enskilda samtal

Boka ett enskilt samtal där du och dina närstående får möjlighet att berätta om er situation. Kan erbjudas både fysiskt och digitalt.

Gruppmöten

Se kalendern, lokalföreningarnas sidor eller kontakta oss för att se när nästkommande fysiska eller digitala möte som passar dig är.

Självtest DSM-5

Gör denna interaktiva självskattning för att se om du ligger i riskzonen för att vara spelberoende eller ha ett spelmissbruk.

Mer om spelberoende

I vår kunskapsbank har vi samlat ytterligare information kring spelberoende och vår verksamhet.

Andra människors berättelser

Du är inte ensam om att på ett eller annat sätt drabbats av spelberoende. Läs, lyssna och se på andra människors berättelser.

Spelberoendes Riksförbund

Vår verksamhet!

Hjälp till självhjälp

Våra möten

Kärnan i vår verksamhet är de självhjälpsmöten som anordnas både lokalt och fysiskt ute i våra lokala föreningar.

Under dessa möten delar anhöriga och spelare med sig av sina erfarenheter för att lära sig hantera sin situation.

Kika i vår kalender eller på respektive förenings sida för mer info.

Onlinemöten anordnas för närvarande på torsdagar kl. 18.30 – 19.50

Grundregler & principer

Exakt hur våra möten går till kan skilja sig lite mellan olika föreningar, men det finns ett par grundregler som alla deltagare måste förhålla sig till.

  • Moralisk tystnadsplikt – allt som sägs på ett möte stannar i det mötet.
  • Vi nämner inga summor – Vi fokuserar på måendet och beteendet.
  • Man måste vara alkohol- och narkotikafri
  • Vi behandlar varandra med respekt och utgår från alla människors lika värde
  • Inga mobiltelefoner under mötena

Fysiska möten

Våra fysiska möten sker ute i våra lokala föreningar och där kan antal deltagare, mötesupplägg och liknande skilja sig lite. Utgångspunkten är dock detsamma överallt.

För att ta reda på när och vart våra möten hålls kan du använda kalenderfunktionen på startsidan eller gå in på respektive lokalförening och läsa mer.

Digitala möten

För att möta behoven av en föränderlig värld erbjuder vi även digitala möten torsdagar kl. 18.30 – 19.50 via Zoom. Alla är välkomna på dessa oavsett om man vanligtvis går i en lokal förening eller inte.

Det är kostnadsfritt och kräver ingen registrering utan allt du behöver göra är att klicka här eller på knappen uppe i vänstra hörnet som ser ut som en skärm.

Samhällspåverkan

Politisk påverkan

Att Spelberoendes Riksförbund är politiskt obundet innebär inte att vi inte engagerar oss politiskt.

Tvärtom försöker vi vara väldigt aktiva och synas i debatten kring spel om pengar.

Samverkan

Utöver att engagera oss i politik försöker vi naturligtvis göra våra röster hörda på andra sätt genom att samverka med andra intressenter i ämnet.

Vi tror att vårt ord trots allt väger ganska tungt när det gäller kunskap kring spelberoende och det är naturligtvis något vi kommer fortsätta vårda framöver.

Folkbildning

Föreläsningar

Föreläsningar och utbildningar är ett stående inslag i vår vardag och något som vi värdesätter högt inom förbundet

Folkbildning

Utöver föreläsningar som vi själva anordnar deltar vi även i event skapade av andra. Allt för att lyfta frågan kring spelproblematik så att gemene man blir mer bildad kring ämnet.

SPELBEROENDES RIKSFÖRBUND

Här finns vi!

Vi erbjuder självhjälpsmöten och samtal både online och fysiskt på våra lokala föreningar och stödgrupper. På kartan ser du de ställen där vi erbjuder fysiska möten.

Spelmarknaden i siffror

Svenskar har någon grad av spelproblem

miljarder omsattes i spel 2021

barn delar hushåll med någon med spelproblem

%

av intäkterna på spelautomater och kasinospel kommer från problemspelare

miljarder satsades på spelreklam under 2021

Spelberoendes riksförbund är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av föreningar för spelberoende och anhöriga som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende.

Kalender