Föreningen Borlänge

Nu öppnar vi våra fysiska möten igen

– med start den 22:a September.

Nu öppnar vi våra fysiska möten igen med start den 22:a September. Det kan vi göra då vi har tillgång till en ny betydligt rymligare lokal. Vi kan träffas där utan att bryta mot Folkhälsomyndighetens riktlinjer angående social distansering under rådande covid19 pandemi.

Under hösten kommer vi anordna självhjälpsmöten kl.18 – 20.00 varje helgfri tisdag. Ny plats är Korskyrkan, intill SSAB Västra Porten. Entrén ligger i skymundan vilket vi ser som en fördel.

Hur hittar du hit?

Adressen är Siljansvägen 11 men parkeringen är på samma gatstump som vår tidigare lokal. Du svänger in i stora rondellen mot ICA Maxi, i nästa rondell så tar du den 3:e avfarten, sen vänster in på Skinnargatan (skylt borttagen) förbi OK/Q8-pumpen. Följ gatan till SSAB:s parkering. Ställ dig så nära Korskyrkan som möjligt. Du är framme! Är det svårt att hitta så ring oss på 070-640 03 74 så guidar vi dig.

Vänliga hälsningar,

Spelberoendes förening Borlänge

 

Vi erbjuder gratis stöd och råd till hjälpsökande via telefon:
070 – 640 03 74

Ny adress:

Korskyrkan, intill SSAB Västra Porten, Siljansvägen 11, Borlänge

Våra möten

Spelberoende och anhöriga/medberoende träffas och stödjer varandra varje helgfri tisdag mellan kl: 18.00-20.00. Råd och stöd ges genom enskilda samtal och i självhjälpsgrupper som leds av resurspersoner med egen erfarenhet av spelberoende eller att ha varit anhörig/medberoende till en spelberoende person. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

Första kontakten kan vara att man kontaktar oss på telefon eller mail. Sedan går man vidare till att vara med på våra kvällsmöten. Där både spelberoende och anhöriga träffas. Det går naturligtvis bra att komma direkt till ett av våra kvällsmöten. Om du är nyfiken på hur ett möte går till kan du läsa om detta på fliken verksamhet.

Det är inte bara spelberoende som behöver hjälp, utan även de anhöriga som ofta mår väldigt dåligt.

All vår verksamhet är kostnadsfri, vill man kan stötta föreningen med ett medlemskap på 50 kr. Mer information om medlemskapet finns under fliken medlem.

Verksamhet

Vi har kvällsmöten på helgfria tisdagar. Mötestiden är 18:00-20:00.

Ett kvällsmöte sker i smågrupper där vi blandar spelare och anhöriga. Varje grupp leds av en resursperson som själv har erfarenheter av spelmissbruk eller är anhörig. Fokus på våra kvällsmöten ligger på hur vi mår och vad vi upplever. Att skaffa sig kunskap och förståelse kan göra att det blir lättare att ta sig igenom problem som uppkommit. Det är lätt att känna sig ensam och rädd i början av processen att bryta ett aktivt missbruk. Genom att våga prata om problemen kan man också lättare göra förändringar, både som spelare och anhörig.

På mötena byter vi erfarenheter, pratar ut, skrattar, gråter, fikar och framförallt pratar med andra som har haft spelproblem i någon form samt med deras anhöriga. Vi erbjuder ett forum för människor med, aktuella eller tidigare, spelproblem att prata med varandra. Många ser vår verksamhet som ett komplement till professionell vård. Mötena kan ge en tankeställare till personer som ännu inte har utvecklat ett spelberoende och hjälpa dem att välja en annan riktning i tillvaron. På mötena nämner vi ALDRIG summor! Det som är mycket för den ena kan vara lite för den andra.

Vi håller öppna möten, vilket innebär att vem som helst får delta. Det är dock viktigt att det vi pratar om under mötet stannar mellan de personer som deltar på mötet. Det är viktigt att hålla samtalet anonymt, för annars skulle inte verksamheten fungera. Många har tunga bakgrundshistorier som man kanske inte gärna vill ska komma ut. Att berätta om situationen är ett val man själv måste besluta sig för att göra.

På mötet pratar man så mycket eller så lite man vill. Ifall man enbart vill sitta med och inte prata är det helt okej. Mötet utgår från att man går ett varv i gruppen. Ifall det blir tid över diskuterar man de teman som dykt upp eller lyfter någon fråga som är aktuell. Tiden kan även gå till att prata om boktips, förslag på aktiviteter som vi i föreningen kan hitta på eller annat som är av intresse.

Du kan vända dig till förening om du har frågor eller behöver hjälp.

Bli medlem i SBF Borlänge

Bli medlem för att stötta föreningen samt för att ge oss ett starkare förhandlingsläge när vi söker anslag för vår verksamhet.

Detta kan du göra hos resurspersonerna på kvällsmötena. Observera att det inte är ett krav på medlemskap i föreningen för att gå på våra kvällsmöten eller ordinarie verksamhet.

Medlemskapet ger dig dock tillgång till den verksamhet som föreningen erbjuder utöver ordinarie aktiviteter. Fråga på kvällsmötena för att få reda på vad som är på gång just nu.

Kontakt

Adress

Spelberoendes förening Borlänge
Träskogatan 10
784 37 Borlänge

Hur ni hittar oss

Spelberoendes förening Borlänge

Träskogatan 10
784 37 Borlänge

Hitta oss på Facebook